MELLEMBYER

Mellembyer afsluttende rapport 2014.pdf fra Gram og Gram fokusgruppe  sammen med Egtved, Glamsbjerg, Holsted, Ølgod, Ørbæk og Løgumkloster.

Gram Fokus

Gram Fokus

Gram Fokus

 

Borgermødet 13. juni 2013

Der mødte 90 aktive borger frem til borgermødet, hvor der blev orienteret om 2020 plan for 6510 Gram området, med hovedpunkterne indenfor arbejdspladser, tilflytning, handel, turisme, oplevelser, byudvikling, naturoplevelser, mv., som arbejdsgruppen havde arbejdet med siden sidste borgermøde i marts 2013 (se længere ned på siden).

Disse forslag blev godt modtaget af de fremmødte. Der er således et fundament at arbejde videre på.

Gram Fokus

Erhvervsdirektør Gert Helenius, Haderslev Erhvervsråd, var inviteret for bl.a. at giver sit syn på 6510 Gram området, med hensyn til udviklingen indenfor erhvervsområdet.
Gert Helenius fremhævede, at hele 6510 Gram området har en stor styrke, med den gode beliggenhed, naturen og historien, derfor vil der være naturligt, at arbejde med disse områder og dermed skabe dynamik her til gavn for handels- og erhvervslivet.

Egon Majlund afsluttede mødet med tak til de fremmødte og inviterede alle til at deltage i arbejdet med udvikling af 6510 Gram.

Fotos fra borgermødet:

Gram Fokus

Gram Fokus


 

Kort referat fra borgermødet 7. marts 2013

Der mødte ca. 220 op til borgemødet d. 7. marts.

På mødet blev der orienteret om forskellige tiltag i 6510 området og der blev uddelt et spørgeskema til besvarelse.

Ialt 97 der afleverede svar, følgende fordeling:

Svarskema

7 har svaret at de godt vil med i det videre arbejde. Der nu 12 personer i arbejdsgruppen til udviklingen af 6510 området.

Gram Fokus

Gram Fokus

 

Gram Fokus Se meget mere - vælg Arkiv

"fremtiden tilhører
 os i 6510 Gram"

Gram Fokus

Gram Fokus

 

Admin
© Webdesign: BS